Bolt klantcase

Freo: een succesvolle migratie in 9 maanden

De uitdaging

Lange tijd voert Rabobank Groep 3 labels in de consumptieve kredietmarkt: Freo, Fideaal en Rabobank. Om strategische redenen is besloten om alle consumer finance activiteiten onder te brengen bij slechts 1 label. Daarmee komt Rabobank voor een grote IT-uitdaging te staan: een commerciële migratie van 3 onafhankelijke portefeuilles naar de portefeuille van het merk Freo.  

Gelijktijdig met deze strategische verandering, heeft Freo ook de ambitie om de portefeuille verder te laten groeien. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst harmonisatie van bestaande portefeuilles door te voeren op portefeuille- proces- en systeemniveau, en deels ook in de organisatie.  

Freo voltooit migratie binnen 9 maanden met Bolt it

Waarom schakelt Freo Bolt it in?

Bolt it biedt inzet van zowel IT-als strategisch professionals, tegen een vaste prijs, ongeacht het aantal uren dat zij aan het behalen van het resultaat voor Freo besteden. Door in multidisciplinaire teams aan het resultaat te werken, wordt een IT-deliverable altijd integraal benaderd: Bolt it biedt ondersteuning over het gehele programma met diverse expertises omtrent de business, IT, programma management, change management, implementatie, rapportages en risico’s, processen en adoptie. Dat levert een fundamenteel goed resultaat op dat duurzaam aansluit bij de businessdoelen van Freo.,   

Ron van Vliet, CEO Freo: “Met Bolt it hebben we gekozen voor een partner die bewezen ervaring in huis heeft bij complexe migratievraagstukken. Bovendien hebben zij door het inzetten van verschillende expertises laten zien dat resultaat als een service geen loze kreet is. De vooraf zeer ambitieuze tijdslijnen zijn keurig gehaald en alle doelstellingen die we met dit project hadden zijn behaald.” 

Aanpak: result as a service

Om de resultaten op te leveren zoals gewenst, moet er eerst een gedegen impactanalyse worden uitgevoerd op alle onderdelen. Vanuit deze analyse wordt het uitvoeringsplan uitgewerkt naar een goede ondersteuning op de besturing, werkstromen, implementatie en adoptie van de commerciële migratie.  Dit vraagt om een gedegen en gedragen executie van de Roadmap voor Business en IT, in combinatie met een sterke regie ondersteuning van het stakeholdermanagement, de migratie(s)implementatie en adoptie.  

Belangrijk om hierin mee te nemen, is het continu managen (en waar nodig mitigeren) van risico’s om tot een succesvol migratieritme te komen, binnen de hiervoor gestelde tijdslijnen. 

In onze standaard structuur van voordoen, meedoen en nadoen heeft Bolt it invulling gegeven aan de regie en governance op analyses, change management, implementatie en adoptie van de verschillende migratie- en development trajecten. Freo is door deze aanpak in staat om een resultaatgerichte manier van werken en opleveren duurzaam te embedden in de eigen organisatie.  

Het resultaat

Het bestaande systeemlandschap van Freo werd de landingsplek van de te migreren portefeuilles. Het ondersteunt de volledige procesgang van Freo als zelfstandig kredietaanbieder in de markt.  

Zowel een high-level-impactanalyse als een duidelijk plan van aanpak (PvA) geven op deze vlakken invulling op inhoud, organisatie en systeem development. Met een roadmap creëren we orde en volgorde aan de realisatie van het PvA voor deze commerciële migratie. 

Met als voornaamste resultaatgebieden: 

  • Een overall view op end state organisatie en inrichting van Freo de operatie en IT.  
  • Ingericht stakeholdermanagement en een duidelijke agenda die in lijn ligt met de Definition of Done onderdelen en besluitdocumenten die voldoen aan de eisen van Compliance, Legal en Risk; 
  • Analyses op de portefeuille, de organisatie (Juridisch, HR, Communicatie, Financieel) en IT waarbij we de impact hebben vertaald naar Plan van Aanpak onderdelen.  
  • Een roadmap voor de portefeuillemigratie end state Freo, waarbij we er rekening mee hebben gehouden dat de twee te migreren portefeuilles unieke uitgangspunten hebben. Denk aan operationele processen, juridische gronden en de inrichting van de organisatie.  
  • Vaststellen van de benodigde rollen om de migratie succesvol te realiseren. 
  • Inrichten development en implementatie met een regelmatige review van alle vereiste changes, uitvoeringen, projecten en kleine wijzigingen om alle ontwikkelingen binnen de organisatie van de klant volledig op elkaar af te stemmen. Dit geldt voor zowel IT als non IT.  
  • Monitoren van en adviseren over project- en migratiekosten. 

 Tijdens dit proces werken we altijd met traceerbare migratiedoelen die linken naar de bedrijfsdoelen, waarbij de volgorde van noodzakelijke verandering leidend is. We geven sturing op de periodieke releasekalender en zorgen ervoor dat deze in lijn blijft met de doelen zoals deze in het businessplan zijn omschreven. Tegelijkertijd zorgen we voor een evenwichtige implementatie die in overeenstemming is met een haalbare bedrijfsadoptie van de portefeuillemigratie.  

Ivo Knottnerus helpt bedrijven business en IT beter op elkaar afstemmen met Bolt it

Perform a successful migration as well?

Collaborate or want more information about our services?

Ivo Knottnerus
Co-founder & Director of Results

This website uses cookies

This website uses cookies and collects information about the use of the website to analyze it and to ensure that you see relevant information and advertisements. By clicking on agree here, you agree to the use of cookies and the collection of information based on them by us and by third parties.

Agree
Disagree